Všeobecne záväzné nariadenia

NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
Vzn C5-2013 Prevadzkovy Poriadok Cintorina103.6 KiB19. novembra 2014
Vzn C.1-2011103.7 KiB19. novembra 2014
VZN 1-2015112.2 KiB26. februára 2015
VZN Soc Kuratela217.4 KiB22. marca 2018
Návrh VZN -soc Kuratela219.0 KiB1. marca 2018
VZN 2-2014-vymedzenie Miest Pre Umiestňovaie Volebných Plagátov240.4 KiB25. novembra 2014
VZN č.4-2018 Odpad265.2 KiB13. decembra 2018
Návrh VZN č 4-2018 Odpad268.2 KiB22. novembra 2018
VZN č 3-2018 O Poplatkoch Za Znečisťovanie Ovzdušia Malými Zdrojmi292.4 KiB23. júna 2018
NÁVRH VZN č ..2018 O Poplatkoch Za Znečisťovanie Ovzdušia Malými Zdrojmi312.4 KiB5. júna 2018
VZN č 3-2016 O Pohrebníctve324.1 KiB28. novembra 2016
VZN 4-2016 Poskytnuté Služby Obcou329.1 KiB17. decembra 2016
VZN-7-2015-o-nakladani-s-kom -odpadmi . 3361.3 KiB20. januára 2016
VZN-7-2015-O-Nakladani-s-komunalnym-odpadom361.3 KiB17. februára 2016
VZN-7-2015-o-nakladani-s-kom -odpadmi . 2361.3 KiB20. januára 2016
Navrh-VZN Nakladanie Odpady364.3 KiB20. januára 2016
Navrh-VZN Nakladanie Odpady 2364.3 KiB20. januára 2016
VZN O Naklad KO 2018377.1 KiB22. marca 2018
Návrh VZN O Naklad KO 2018377.6 KiB1. marca 2018
Vzn C6-2013 Dan Za Psa38.5 KiB19. novembra 2014
VZN č 3-2017 . O Výške Príspevku Za Pobyt Dieťaťa V Materskej škole Brestovec386.4 KiB23. novembra 2017
Vzn C8-2013 O Dani Za Nevyherne Hracie Stroje39.4 KiB19. novembra 2014
NÁVRH VZN č 6-2018 . O Výške Príspevku Za Pobyt Detí V Mš399.1 KiB23. novembra 2018
VZN č 6-2018 . O Výške Príspevku Za Pobyt Detí V Mš400.1 KiB13. decembra 2018
Zásady Jav400.8 KiB8. júla 2015
Vzn C10-2013 O Miestnom Poplatku Za Kom Odpad44.2 KiB19. novembra 2014
NÁVRH . Zásady Hospodárenia A Nakladania S Majetkom Obce Brestovec443.5 KiB5. marca 2018
Zásady Hospodárenia A Nakladania S Majetkom Obce Brestovec444.4 KiB22. marca 2018
Vzn C7-2013 O Uzv Ver Priest47.0 KiB19. novembra 2014
VZN C3-2014-nakladanie S KO51.6 KiB24. novembra 2014
Vzn C3-2013 O Zasobovani Pitnou Vodou527.7 KiB19. novembra 2014
VZN C1-2014-umiestenie VP53.9 KiB24. novembra 2014
Vzn C13-2013 O Vyske Prispevku Dietata V Ms54.9 KiB19. novembra 2014
VZN č 1-2017 O Umiestňovaní Volebných Plagátov Na Verejných Priestranstvách Na území Obce Brestovec559.3 KiB22. júna 2017
VZN 3-201556.4 KiB26. februára 2015
Vzn C4-2013 O Socialnopravnej Ochrane Deti63.3 KiB19. novembra 2014
VZN č 2-2017 . O Určení Výšky A Dotácie Na Prevádzku A Mzdy Na Dieťa Materskej školy . ..642.2 KiB23. novembra 2017
NÁVRH VZN č 5-2018 O Určení Výšky Dotácie Na Prevádzku A Mzdy Na Dieťa Materskej školy . .693.6 KiB23. novembra 2018
VZN č 5-2018 O Určení Výšky Dotácie Na Prevádzku A Mzdy Na Dieťa Materskej školy695.4 KiB13. decembra 2018
VZN č 1-2019 O Vyhradení Miest A Ustanovení Podmienok Na Umiestňovanie Volebných Plagátov Na Verejných Priestranstvách Počas Volebnej Kampane813.6 KiB14. marca 2019
NÁVRH VZN č 1-2019 O Vyhradení Miest A Ustanovení Podmienok Na Umiestňovanie Volebných Plagátov Na Verejných Priestranstvách Počas Volebnej Kampane828.6 KiB25. februára 2019
Príloha č 1 K VZN 1-201588.4 KiB13. mája 2015
Príloha č 1 K VZN 1-201588.4 KiB26. februára 2015
Vzn C12-2013 O Vyske Dotacie Ms89.4 KiB19. novembra 2014
VZN 2-201590.8 KiB26. februára 2015
Vzn C9-2013 O Prideleni Najomnych Bytov91.9 KiB19. novembra 2014
Vzn C11-2013 O Dani Z Nehnutelnosti92.0 KiB19. novembra 2014