Oznámenie o zrušení: VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Rekonštrukcia domu smútku“