Zmluvy 2017

NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
1 Zmluva O Poskytnuti NFP 10 - Brestovec - Text-1252.5 KiB5. januára 2017
2 Príloha č 1 Zmluvy O Poskytnutí NFP - Text1.0 MiB5. januára 2017
Dodatok č 2 K Zmluve O Poskytnutí NFP . číslo Zmluvy OPKZP-PO1-SC111-2016-10-38 . Eko Dvor Brestovec228.9 KiB3. júla 2017
Dodatok č.6 K Zmluve FCC Slovensko S1000103634.8 KiB28. júna 2017
Dodatok K Zmluve O Poskytovaní Verejných Služieb . Slovak Tlekom, A S.595.6 KiB29. marca 2017
Dodatok K Zmluve O Poskytovaní Verejných Služieb-balík Služieb .Slovak Telekom, A S . č, Zmluvy 20290724861.7 MiB30. augusta 2017
Dodatok1 K Zmluve O Poskytnuti NFP - Brestovec 207.9 KiB16. júna 2017
Dohoda č.15-§ 50j-NS 2017 . UPSVR2.5 MiB27. marca 2017
Kúpna Zmluva č KZ201623-KN-PJ . AGROSERVIS Spol S R O.1.6 MiB29. marca 2017
Kúpna Zmluva Zo Dňa 02.08.2017 . .ARRI S R O , Okoč698.9 KiB3. augusta 2017
KZ - J Ferenczi1.4 MiB23. júna 2017
Mandátna Zmluva číslo 04-2017 . .Ing Jozef Mažár - MAPRO, Komárno383.9 KiB3. augusta 2017
NZ-KD-1-2017274.3 KiB28. marca 2017
NZ-KD-2-2017264.4 KiB3. apríla 2017
NZ-KD-3-2017269.8 KiB21. apríla 2017
NZ-KD-4-2017196.4 KiB17. mája 2017
NZ-KD-5-2017196.3 KiB4. júla 2017
NZ-KD-6-2017201.4 KiB15. augusta 2017
Poistná Zlmuva č - 1239000532 . Letný Tábor1.2 MiB1. augusta 2017
Príloha č 1 Zmluvy O Poskytnutí NFP . .k Dodatku č 2823.5 KiB3. júla 2017
Priloha C 4 Finančné Opravy Za Porušenie Pravidiel A Postupov Obstarávania . .Zmluvy O Poskytnutí NFP . K Dodatku č 2 .Eko Dvor Brestovec306.3 KiB3. júla 2017
Zámer - J Ferenczi197.8 KiB3. marca 2017
Zmluva č 123031 08U02 O Poskytnutí Podpory Z Environmentálneho Fondu Formou Dotácie Zo Dňa 30.08.20176.6 MiB5. septembra 2017
Zmluva č 37448 . DPO SR1.1 MiB14. júna 2017
Zmluva č 4-1000081189 .Zsl Vodárenská Spoločnosť, A S.921.1 KiB29. marca 2017
Zmluva č 4-1000081196 . Zsl Vodárenská Spoločnosť, A S.781.3 KiB29. marca 2017
Zmluva č 4-40905410 . .Zsl Vodárenská Spoločnosť, A S.781.3 KiB29. marca 2017
Zmluva č 4-40905420 .Zsl Vodárenská Spoločnosť, A S.778.5 KiB29. marca 2017
Zmluva č 4-40905430 . Zsl Vodárenská Spoločnosť, A S.1.0 MiB29. marca 2017
Zmluva č 4-40905450 . Zsl Vodárenská Spoločnosť, A S.781.7 KiB29. marca 2017
Zmluva č 415-2017 O Poskytnutí Dotácie Na Podpru športu . .DHZ Brestovec1.1 MiB21. júna 2017
Zmluva č 416-2017 O Poskytnutí Dotácie Na Podporu športu V Zmysle VZN NSK č 2-2014 V Znení Neskorších Zmeny1.0 MiB21. júna 2017
Zmluva č 59-NR-2016 O Poskytnutí Dotácie V Oblasti Prevencie Kriminality Zo štátneho Rozpočtu SR Na Ro 20171.6 MiB3. júla 2017
Zmluva č.2-2017 NSK - Kultúra -20171.1 MiB13. júna 2017
Zmluva O Dielo č 01-2017 Na Zhotovenie Diela Rekonštrukcia A Zateplenie Materskej školy7.3 MiB11. augusta 2017
Zmluva O Dielo č 15-2017 . Zhotovenie Diela- EKO DVOR . DARTON S R O , Komárno5.1 MiB27. júla 2017
Zmluva O Poskyt Služieb č.170202-20172.3 MiB28. februára 2017
Zmluva O Poskytovaní Služby Pri Zbere Odpadov č 2017-0424-3484 . Inta, S R O , Trenčín392.1 KiB16. mája 2017
Zmluva O Poskytovaní Verejných Služieb . Dodatok . Slovak Telekom A S.483.3 KiB1. februára 2017
Zmluva O Pripojení Odborného Elektrického Zariadenia žiadateľa Do Distribučnej Sústavy .verejné Osvetlenie1.2 MiB30. augusta 2017
Zmluva O Spolupráci . SME EURÓPA, O Z.2.1 MiB30. augusta 2017
Zmluva O Spolupráci FCC Slovenko S R O - 2017459.3 KiB17. mája 2017
Zmluva O Uložení Odpadu 20171.7 MiB27. januára 2017