Zmluvy 2017

NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
1 Zmluva O Poskytnuti NFP 10 - Brestovec - Text-1252.5 KiB5. januára 2017
2 Príloha č 1 Zmluvy O Poskytnutí NFP - Text1.0 MiB5. januára 2017
Dodatok č 02 K Zmluve O Dodávke Plynu č 9105630726 .SPP A S Bratislava1.9 MiB21. septembra 2017
Dodatok č 02 K Zmluve O Dodávke Plynu č 9105630724 .SPP, A S Bratislava1.9 MiB21. septembra 2017
Dodatok č 1 K Zmluve O Dielo č 14092017 . EPIC Solutions S R O230.1 KiB13. októbra 2017
Dodatok č 2 K Zmluve O Poskytnutí NFP . číslo Zmluvy OPKZP-PO1-SC111-2016-10-38 . Eko Dvor Brestovec228.9 KiB3. júla 2017
Dodatok č .02 K Zmluve O Dodávke Plynu č 91056307181.9 MiB21. septembra 2017
Dodatok č.1 -J Ferenczi831.8 KiB29. septembra 2017
Dodatok č.6 K Zmluve FCC Slovensko S1000103634.8 KiB28. júna 2017
Dodatok K Zmluve O Poskytovaní Verejných Služieb . Slovak Tlekom, A S.595.6 KiB29. marca 2017
Dodatok K Zmluve O Poskytovaní Verejných Služieb-balík Služieb .Slovak Telekom, A S . č, Zmluvy 20290724861.7 MiB30. augusta 2017
Dodatok1 K Zmluve O Poskytnuti NFP - Brestovec 207.9 KiB16. júna 2017
Dohoda č.15-§ 50j-NS 2017 . UPSVR2.5 MiB27. marca 2017
Dohoda O Vyplňovacom Práve K Blankozmenke č 2866459-2017 ..1.8 MiB10. októbra 2017
Kúpna Zmluva č KZ201623-KN-PJ . AGROSERVIS Spol S R O.1.6 MiB29. marca 2017
Kúpna Zmluva O Bajcsy1.5 MiB16. novembra 2017
Kúpna Zmluva Zo Dňa 02.08.2017 . .ARRI S R O , Okoč698.9 KiB3. augusta 2017
KZ - J Ferenczi1.4 MiB23. júna 2017
Mandátna Zmluva číslo 04-2017 . .Ing Jozef Mažár - MAPRO, Komárno383.9 KiB3. augusta 2017
NZ KD 6-2017281.8 KiB28. júla 2017
NZ KD 7-2017196.6 KiB27. októbra 2017
NZ-KD-1-2017274.3 KiB28. marca 2017
NZ-KD-2-2017264.4 KiB3. apríla 2017
NZ-KD-3-2017269.8 KiB21. apríla 2017
NZ-KD-4-2017196.4 KiB17. mája 2017
NZ-KD-5-2017196.3 KiB4. júla 2017
NZ-KD-5-2017196.3 KiB3. júla 2017
NZ-KD-6-2017201.4 KiB15. augusta 2017
Poistná Zlmuva č - 1239000532 . Letný Tábor1.2 MiB1. augusta 2017
Príkazná Zmluva č.1298.0 KiB18. augusta 2017
Príkazná Zmluva č.10297.0 KiB18. augusta 2017
Príkazná Zmluva č.11293.6 KiB18. augusta 2017
Príkazná Zmluva č.12295.5 KiB18. augusta 2017
Príkazná Zmluva č.2299.5 KiB18. augusta 2017
Príkazná Zmluva č.3298.0 KiB18. augusta 2017
Príkazná Zmluva č.4298.8 KiB18. augusta 2017
Príkazná Zmluva č.5291.9 KiB18. augusta 2017
Príkazná Zmluva č.6289.1 KiB18. augusta 2017
Príkazná Zmluva č.7287.7 KiB18. augusta 2017
Príkazná Zmluva č.8288.5 KiB18. augusta 2017
Príkazná Zmluva č.9290.5 KiB18. augusta 2017
Príloha č 1 Zmluvy O Poskytnutí NFP . .k Dodatku č 2823.5 KiB3. júla 2017
Priloha C 4 Finančné Opravy Za Porušenie Pravidiel A Postupov Obstarávania . .Zmluvy O Poskytnutí NFP . K Dodatku č 2 .Eko Dvor Brestovec306.3 KiB3. júla 2017
Úverová Zmluva č 286459-2017 . Zo Dňa 09.10.20173.6 MiB10. októbra 2017
Zámer - J Ferenczi197.8 KiB3. marca 2017
Zámer - O Bajcsy196.8 KiB25. augusta 2017
Zmluva č 123031 08U02 O Poskytnutí Podpory Z Environmentálneho Fondu Formou Dotácie Zo Dňa 30.08.20176.6 MiB5. septembra 2017
Zmluva č 37448 . DPO SR1.1 MiB14. júna 2017
Zmluva č 4-1000081189 .Zsl Vodárenská Spoločnosť, A S.921.1 KiB29. marca 2017
Zmluva č 4-1000081196 . Zsl Vodárenská Spoločnosť, A S.781.3 KiB29. marca 2017
Zmluva č 4-40905410 . .Zsl Vodárenská Spoločnosť, A S.781.3 KiB29. marca 2017
Zmluva č 4-40905420 .Zsl Vodárenská Spoločnosť, A S.778.5 KiB29. marca 2017
Zmluva č 4-40905430 . Zsl Vodárenská Spoločnosť, A S.1.0 MiB29. marca 2017
Zmluva č 4-40905450 . Zsl Vodárenská Spoločnosť, A S.781.7 KiB29. marca 2017
Zmluva č 415-2017 O Poskytnutí Dotácie Na Podpru športu . .DHZ Brestovec1.1 MiB21. júna 2017
Zmluva č 416-2017 O Poskytnutí Dotácie Na Podporu športu V Zmysle VZN NSK č 2-2014 V Znení Neskorších Zmeny1.0 MiB21. júna 2017
Zmluva č 59-NR-2016 O Poskytnutí Dotácie V Oblasti Prevencie Kriminality Zo štátneho Rozpočtu SR Na Ro 20171.6 MiB3. júla 2017
Zmluva č.2-2017 NSK - Kultúra -20171.1 MiB13. júna 2017
Zmluva O Dielo č 01-2017 Na Zhotovenie Diela Rekonštrukcia A Zateplenie Materskej školy7.3 MiB11. augusta 2017
Zmluva O Dielo č 101-2017 . PosTel DS, S R O.3.3 MiB30. októbra 2017
Zmluva O Dielo č 14092017 . EPIC Solutions S R O.270.9 KiB20. septembra 2017
Zmluva O Dielo č 15-2017 . Zhotovenie Diela- EKO DVOR . DARTON S R O , Komárno5.1 MiB27. júla 2017
Zmluva O Poskyt Dotácie Úrad Vlády-č.613-20174.1 MiB14. novembra 2017
Zmluva O Poskyt Služieb č MSD Brestovec 012.9 MiB6. novembra 2017
Zmluva O Poskyt Služieb č.170202-20172.3 MiB28. februára 2017
Zmluva O Poskytovaní Audítorských Služieb .za Rok 2016824.3 KiB25. októbra 2017
Zmluva O Poskytovaní Služby Pri Zbere Odpadov č 2017-0424-3484 . Inta, S R O , Trenčín392.1 KiB16. mája 2017
Zmluva O Poskytovaní Verejných Služieb . Dodatok . Slovak Telekom A S.483.3 KiB1. februára 2017
Zmluva O Pripojení Odborného Elektrického Zariadenia žiadateľa Do Distribučnej Sústavy .verejné Osvetlenie1.2 MiB30. augusta 2017
Zmluva O Spolupráci . SME EURÓPA, O Z.2.1 MiB30. augusta 2017
Zmluva O Spolupráci FCC Slovenko S R O - 2017459.3 KiB17. mája 2017
Zmluva O Sprac O Spracov Osob údajov -MSD1.1 MiB6. novembra 2017
Zmluva O Uložení Odpadu 20171.7 MiB27. januára 2017