VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce

cimer-a-cikkbe-szilas

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce

                                                              v  Brestovci

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Brestovci podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, žepre voľby starostu obce  zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Peter Tóth, 43 r., starosta, Brestovec 263, nezávislý kandidát

 

V Brestovci

Dátum: 26.9.2014

Edita Fügediová, Bc.

 predseda volebnej komisie