Obec Brestovec

18. septembra 2023

Obec Brestovec realizovala projekt s názvom „Park – Obec Brestovec“

  Projekt Park – Obec Brestovec
26. júla 2023

Plagát Letný tábor 2023

13. júna 2023

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o určení lesného celku – Nyilvános közlemény – határozat az erdőegység kijelöléséről

Verejná vyhláška – Rozhodnutie – určenie lesného celku
9. júna 2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – – – 2023 – – – Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

Komplexné informácie o voľbe poštou vrátane otázok a odpovedí nájdete TU.     Všetky bližšie informácie nájdete na stránke MV SR: https://www.minv.sk/?volby-nrsr&fbclid=IwAR0jU4_3_XTpgVuTYCwVTsMR9RZ237uzLzUrUQxwqtPInpS7Y2G4aFgW1Tk   Oznámenie adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu […]