Projekt s názvom „Upracme si Podunajsko! / Takarítsuk ki Dunamentét!“ realizuje hlavný partner

Združenie obcí Dolného Žitného ostrova (SR) a cezhraničný partner Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetsége (MR)

v spolupráci s ďalšími zapojenými partnermi: Združenie obcí Most Priateľstva – Hídverő Társulás(SR),

obec Veľké Kosihy (SR), obec Klížska Nemá (SR), obec Kravanynad Dunajom (SR), Ács (MR),Gönyű (MR), Neszmély (MR)

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 s podporou

ERDF,kód projektuHUSK/1101/2.2.1/0059. Obdobie realizácie je 01.október 2012 až 30. september 2013.

 

Spoločným cieľom partnerov je prispieť k ochrane prírodných hodnôt a vytvoriť koordinovanejšie aktivity ochrany prírody v Podunajsku, zvýšiť povedomie obyvateľov aj návštevníkov o prírodných hodnotách oblasti a zlepšiť infraštruktúru chránených cezhraničných oblastí.

 

Partneri k spomínanému cieľu prispejú prostredníctvom:

Ø      Aktivita „Odstraňovania skládok menšieho rozsahu v znečistených prihraničných oblastiach“ sa stretla s veľkým úspechom u dobrovoľníkov, ktorými sú obyvatelia zainteresovaných 37 HU a SK obcí, školy, zástupcovia samosprávy a rôznych inštitúcií, či organizácií, združení a spolkov. Mnohé obce už nadviazali na tieto aktivity, resp. plánujú podobné akcie pravidelne organizovať, pretože sú obrovským prínosom a skúsenosťou hlavne pre mladú generáciu obyvateľov. Prispievajú k enviromentálnemu vnímaniu okolia, súdržnosti komunity a tvorbe zdravých medziľudských vzťahov.

Ø      V obciach Zlatná na Ostrove, Okoličná na ostrove, Číčov, Tôň, Kližská Nema, Kravany nad Dunajom, Ács a Réde sa vybuduje náučný chodník resp. osadia informačné tabule. Zároveň sa pripraví publikácia o náučných chodníkoch.

Ø      V obciach sa po uprataní osadia prvky drobnej architektúry, t.j. lavičky, smetné koše, striešky a informačné tabule, ktoré budú slúžiť návštevníkom obcí a obyvateľstvu a bude kvalitným základom pre podporu kultúry a turizmu v regióne.

Ø      V obciach Kravany nad Dunajom a Veľké Kosihy sa budujú vyhliadkové veže.

Ø      V obci Kližská Nemá sa umiestni na Dunaji pontón.

Ø      V obciach Zlatnej na Ostrove, Tôň, Chotín, Búč, Gönyű, Ács a Kravany nad Dunajom budú umiestnené sociálne zariadenia pre potreby turistov (toalety, sprchy).

Viac informácií môžete získať na emailovej adrese precistejsiepodunajsko@gmail.com.

 

.