informácia adresa na delegovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie v Obci Brestovec