INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV na podujatí: „Európa – miesto kde žijeme“ „Európa – a hely ahol élünk“ – SZILFESZT 2018 – konajúceho sa v dňoch 24. – 26. august 2018