Informácie v oblasti predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia – Tájékoztató a fertőző betegségek és terjedésének megelőzéséről COVID-19

 

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 30_ z 17. januára 2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území SR

Výsledky policajných kontrol na hraničných priechodoch využije Ústredný krízový štáb pri prijímaní opatrení proti epidémii COVID-19

Spresnený systém testovania v okresoch mimo červených okresov

Zákaz vychádzania do 14. novembra…COVID-19

 

Pokyny k celoplošnému testovaniu – COVID 19

Útmutató az országos COVID 19 teszteléshez

Uznesenie vlády SR č. 678_2020

 

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia….s účinnosťou od 15. októbra 2020

 

 

 

Uznesenie vlády číslo 587 – vyhlásenie núdzového stavu

 

www.uvzsr.sk

  • tu nájdete všetky aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19

 

01_10_final_zmena_opatrenia_opatrenie_prevadzky_a_HP

 

 

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia…s účinnosťou od 1.10.2020, od 06.00 hod.

 

 

Opatrenia pre okres Komárno

 

 

opatrenia_prevadzky_a_HP_01_09

 

Rozhodnutie ministra 28.8.2020

 

 

Analyza_COVID_jul_media

Rozhodnutie ministra

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na materských školách od 22. 6. 2020

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na základných školách a školských zariadeniach od 22. 6. 2020

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na stredných školách a školských zariadeniach od 22. 6. 2020

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.6.2020

 

Rozhodnutie ministra – úplné znenie od 10. júna

 

Rozhodnutie ministra – úplné znenie od 15. júna

 

Rozhodnutie ministra – aktualizácia

 

 

 

final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06

 

 

19_05_2020_Opatrenie_hromadne_podujatia

 

informácia ZŠ,MŠ,DJ,ŠJ

 

Usmernenie_strav_deti_MS_a_ZS

 

Usmernenie_zar_pre_deti_do_3_rokov

 

zmena_opatrenia_prevadzky_zariadenia_pre_deti_a_mladez

 

 

 

 

 

 

19_05_2020_Opatrenie_hromadne_podujatia

 

 

Rozhodnutie Ministerstvo školstva…18. mája 2020

 

 

Usmernenie pre zariadenia školského stravovania…18. mája 2020

 

 

19_05_2020_final_opatrenia_ruska

 

 

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2_siedma aktualizácia

 

Opatrenie_vynimka_stredne_skoly

 

 

 

HU_Opatrenie_ÚVZ

 

Opatrenia počas Veľkonočných sviatkov – Óvintézkedések a húsvéti ünnepek alatt.

 

 

desatoro bezpečného seniora

 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207 zo dňa 6. apríla 2020

 

 

NP obete_seniori COVID

 

 

 

 

NP obete_seniori COVID_HU

 

 

 

Uzatvorenie prevadzok rezimove opatrenia HH SR

 

 

ZMENA rezimove opatrenia HH SR 24_3_2020 uzavretie nedeľa (002)

 

 

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 26. marca 2020

 

 

 

Hatarozat_MSVVaS_SR.pdf

 

 

 

 

opatrenie UVZ SR poskytovanie sociálnych služieb

 

 

Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb24032020

 

 

Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020

 

Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24032020

 

 

Opatrenie ÚVZ SR_zákaz hromadných podujatí od 24.03.2020

 

 

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ piata aktualizácia

 

karanténne opatrenie účinné od 19_03_2020

10_odpor_an_ke_ste_doma_COVID_19

 

_o_robi_ak_ste_chor_COVID_19

 

Pomoc_sebe_a_druh_m_COVID_19

 

 

Osoby_s_vy_m_rizikom_ochorenia_COVID_19

 

 

UPOZORNENIE – FIGYELMEZTETÉS

 

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03.2020

 

 

 

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 16. marca 2020

 

 

Usmernenie_ministerky_skolstva 13.03.2020

 

Oznam

 

Értesítés

 

 

Uznesenie vlády SR č .111_2020 zo dňa 11. marca 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznam zo dňa 12.03.2020…MIMORIADNA SITUÁCIA

 

Értesítés 2020. március 12…SZÜKSÉGÁLLAPOT kihirdetése

 

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí

 

 

Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03

 

 

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020

 

 

usmernenie3_koronavirus

 

 

Rozhodnutie verejná vyhláška_izolácia v domácom prostredí

 

 

Stanovisko MŠVVŠ SR k opatreniam v súvislosti s koronavírusom

 

 

 

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020

 

Opatrenia

 

 

Informacia-o-opatreniach-upsvr-koronavirus

 

 

Kozlemeny-munkaugyi-hivatal-koronavirus