Čistá domácnosť – zber použitého kuchynského oleja

KOMUNÁLNY PROJEKT

Čistá domácnosť – zber použitého kuchynského oleja

 

POUŽITÝ KUCHYNSKÝ OLEJ je považovaný za separovateľný odpad a preto sa v zmysle právnych predpisov nesmie vyhadzovať do komunálneho odpadu, ani vypúšťať do verejných kanalizácií. Takéto oleje vypúšťané do umývadiel alebo záchodov, postupne obaľujú potrubia, až môžu spôsobiť úplné upchatie kanalizačných potrubí a ak sa dostanú v koncentrovanej forme do prírody, poškodzujú kvalitu pôdy a podzemných zásob vody.

Do zberu sa môže zapojiť každá domácnosť, každý z Vás má možnosť spraviť niečo dobré pre naše životné prostredie !!!

Čo zbierať :  vhodné sú všetky rastlinné oleje, ktoré zostávajú v domácnosti ako odpad po príprave jedál.

Do čoho zbierať :  ideálnou nádobou na zber oleja z domácnosti je pôvodná olejová PET (umelohmotná) fľaša, tá, v ktorej Ste olej domov z obchodu doniesli. Pokiaľ nemáte takúto fľašu k dispozícii, vhodná je akákoľvek iná PET fľaša.

OLEJ ODPORÚČAME NALIEVAŤ VYCHLADNUTÝ. Pred naliatím použitého oleja do fľaše treba olej precediť, aby sa doňho nedostali zvyšky jedál – na tento účel vyhovuje akékoľvek staré cedidlo.

Čo s fľašou plnou použitého oleja či tuku : Firma zbierajúca použité oleje so zbernými autami mesačne raz zavíta do našej obce, kedy budete mať možnosť odovzdať olej.

Môže občan zo zberu profitovať? :  ÁNO, za každý zozbieraný liter oleja dostanete 0,10 Euro.

NAJBLIŽŠÍ ZBER v našej obci sa uskutoční: 10. júna, od 15.00 do 16.00 hod., miesto zberu: pri budove Obecného úradu. Ďalšie zbery sa uskutočnia každý druhý piatok v mesiaci, v rovnakom čase.