Posilnenie medzikulturneho dialogu a vzajomneho porozumenia vo vidieckom prostredi EU,

info_template_sk_Brestovec

Projekt “Posilnenie medzikulturneho dialogu a vzajomneho porozumenia vo vidieckom prostredi EÚ” financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

aug.29-september 1. 2019.

Návšteva pútnického miesta Jánosa Esterházyho – Dolné Obdokovce

Gastrofestival, vystúpenie súborov Kuttyomfitty, Dalárda, Premietanie filmu Zitzer klub s pánom Ballom z Oromhegyesu, Vujity Tvrtko (známy cestovateľ chorvátskej národnosti), článok z týždenníka Csallóköz.