Prevádzková doba kompostárne

 

Prevádzková doba kompostárene v Brestovci pre rok 2012 – 2013

 

Vážení občania, od januára do decembra funguje v obci verejná kompostáreň, kde môžete voziť všetok biologický odpad zo záhrad.

Kompostáreň bude otvorená počas pracovných dní od 8:00 do 15:00, v sobotu od 8:00 do 12:00. Vstup do kompostárne mimo prevádzkových hodín je možný po dohode s pracovníkmi OÚ.

 Čo je kompostovanie?

Kompostovanie je prírodný proces, pri ktorom mikroorganizmy a pôdne organizmy rozkladajú organické odpady pôsobením na organicko-minerálne hnojivo (kompost).

Prečo kompostovať?

Pretože kompostovaním znížime množstvo a škodlivosť vlastných odpadov a ušetríme peniaze za ich odvoz a likvidáciu. Okrem toho, vyrobíme si tým kvalitné hnojivo a ušetríme peniaze za jeho nákup.

Aké odpady sa dajú kompostovať?

V kompostovisku je možné kompostovať skoro všetky netoxické a chemicky neošetrené organické odpady, ktoré vznikajú v domácnosti a na záhrade:
Bioodpad z domácnosti (zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, malé množstvá varených jedál – ale nie mliečne alebo mäsové výrobky, potraviny, čaj, kávový výluh, črepníkové kvety, vysušené kytice, zemina)
Bioodpad zo záhrad (kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, výkaly od drobných hospodárskych zvierat , burina)
Iný organický odpad (popol z dreva, hobliny, hnoj, vlasy, perie, papierové obrúsky a servítky)

Aký materiál je nevhodný na kompostovanie?

Čerstvo chemicky ošetrené materiály a potraviny živočíšneho pôvodu  – kosti, mäso a mliečne výrobky) – nie sú vhodné na kompostovanie. Nevhodné sú aj:
Druhotné suroviny (kovy, plasty, sklo, textil, papier)
Chemikálie a lieky (farby, expirované lieky, staré oleje, batérie)
Iné (prach zo smetí a vysávania, časti rastlín napadnutých chorobami a chemicky ošetrené)