Medzinarodné veterán rallye

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 9.júna 2011 o 13,30 prechádza cez našu obec Medzinarodné veterán rallye 500 KM slovenských, s kratkou prestávkou pri kultúrnom dome. Pozývame všetkých, ktorí sú zvedaví na tieto automobilové krásy.