Názov projektu: Prevencia kriminality v obci Brestovec vybudovaním kamerového systému vo vybraných miestach obce