Ostatné dokumenty

NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
Cinnosti Pri Nutnosti Urychleneho Opustenia Ohrozeneho Priestoru40 KiB7. novembra 2014
Cinnosti V Oblasti Ohrozenej Unikom Nebezpecnych Latok72 KiB7. novembra 2014
Cinnosti V Oblasti Ohrozenia Povodnami A Zaplavami46 KiB7. novembra 2014
Dohoda O Urovnaní DU-22-10409-001 + Dodatok2.1 MiB13. mája 2022
Evidencia Pozemkov Vhodných Na Náhradnú Výsadbu . .Obec Brestovec0.2 MiB10. mája 2022
GDPR - EURÓPSKE NARIADENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV0.2 MiB23. mája 2018
Improvizovana Ochrana Dychacich Ciest A Povrchu Tela46 KiB7. novembra 2014
Index47 B7. novembra 2014
Informacie Pre Verejnost49 KiB7. novembra 2014
Informacie Obcanom O Civilnej Ochrane 06 2019 Brestovec0.5 MiB12. júna 2019
Informacne Miesta64 KiB7. novembra 2014
Informacne Miesta165 KiB7. novembra 2014
Komunitný Plán Sociálnych Služieb Obce Brestovec 2022-20301.3 MiB1. júla 2022
Návrh . Záverečný účet Obce Brestovec Za Rok 20211.1 MiB3. júna 2022
NÁVRH .Záverečný účet Obce Brestovec Na Rok 2018 ..1.1 MiB3. júna 2019
NÁVRH .Záverečný účet Obce Brestovec Za Rok 20191.0 MiB1. júna 2020
NÁVRH .Záverečný účet Obce Brestovec Za Rok 2020 ..1.2 MiB27. mája 2021
Ochrana Obyvatelstva57 KiB7. novembra 2014
Organizačný Poriadok Obce Brestovec-scan2.0 MiB26. septembra 2019
Organizacny Poriadok 2019 Navrh (1)0.3 MiB10. septembra 2019
Oznámenie O Začatí Správneho Konania Vo Veci Výrubu Drevín ..0.3 MiB15. augusta 2016
PHSR Obce Brestovec 2015-2020 . .platnosť Do 31.12.20233.0 MiB28. júna 2023
PHSR Obce Brestovec 2015-2020 Finalnaverzia02112015 V61.9 MiB18. mája 2017
Požiarny Evak Plán0.2 MiB1. júna 2015
Požiarny Evak Plán0.2 MiB8. júla 2015
Pracovný Poriadok .od 01.09.2019 .Obec Brestovec0.8 MiB25. septembra 2019
Prevádzkový Poriadok Zberného Dvora V Obci Brestovec6.5 MiB1. augusta 2020
Registratúrný Plán K Smer č.1-2019 O RP0.7 MiB20. júna 2019
Registratúrny Plán Obce Brestovec 20160.7 MiB1. júla 2016
Registratúrny Poriadok Obce Brestovec 20160.6 MiB1. júla 2016
Smernica č 1 O Používaní Pečiatok OcÚ Brestovec0.3 MiB2. novembra 2016
Smernica č.1-2019 O Regist Poriadku Obce Brestovec0.4 MiB20. júna 2019
Správa O Plnení úloh KPSS Obce Brestovec Za Rok 20210.3 MiB1. júla 2022
Správa Plnení úloh KPSS Za R 20220.4 MiB28. júna 2023
Štatut Obce Brestovec-scan6.1 MiB26. septembra 2019
Statut Uplne 2019 Navrh0.7 MiB10. septembra 2019
Súhrnná Správa -I štvrťrok 20180.2 MiB11. apríla 2018
Súhrnná Správa -I štvrťrok 20190.2 MiB10. apríla 2019
Súhrnná Správa -I štvrťrok 20200.2 MiB18. apríla 2020
Súhrnná Správa -II štvrťrok 20180.2 MiB7. júla 2018
Súhrnná Správa -II štvrťrok 20190.2 MiB18. júla 2019
Súhrnná Správa -II štvrťrok 20200.2 MiB20. júla 2020
Súhrnná Správa -III štvrťrok 20180.2 MiB7. októbra 2018
Súhrnná Správa -III štvrťrok 20190.2 MiB7. októbra 2019
Súhrnná Správa -III štvrťrok 20200.2 MiB15. októbra 2020
Súhrnná Správa -IV štvrťrok 20180.2 MiB9. januára 2019
Súhrnná Správa - IV štvrťrok 20190.2 MiB14. januára 2020
Súhrnná Správa - IV štvrťrok 20200.2 MiB15. januára 2021
Varovanie Obyvatelstva62 KiB7. novembra 2014
Verzia Pre Zverej Komunitný Plán - Priority Rozvoja Sociálnych Služieb0.5 MiB11. júna 2018
Vseobecne Zasady Cinnosti Pri Ohrozeni38 KiB7. novembra 2014
Vseobecne Zasady Pri Vyzadovani Pomoci39 KiB7. novembra 2014
VZN č 3-2019 O Určení Výšky Finančných Príspevkov Na čiastočnú úhradu Nákladov A Výchovu V Materskej škole S VJM Brestovec0.4 MiB7. decembra 2019
VZN č 4-2019 O Určení Výšky Dotácie Na Prevádzku A Mzdy Na Dieťa Materskej školy A školského Zariadenia Na území Obce Brestovec0.7 MiB7. decembra 2019
Zámer Evakuácie KN 20160.3 MiB12. októbra 2016
Zámer Na Predaj Obecných Pozemkov0.2 MiB18. júna 2020
Zámer Trafostanica-0.2 MiB23. novembra 2020
Zasady Prvej Pomoci44 KiB7. novembra 2014
Zasady Spravania Sa V Ukrytoch23 KiB7. novembra 2014
Zásady Hospodárenia A Nakladania S Majetkom Obce Brestovec0.4 MiB22. marca 2018
Záverečný účet Obce Brestovec Na Rok 20130.8 MiB27. júna 2014
Záverečný účet Obce Brestovec Na Rok 20141.0 MiB18. júna 2015
Záverečný účet Obce Brestovec Na Rok 20161.4 MiB22. júna 2017
Záverečný účet Obce Brestovec Na Rok 20181.1 MiB21. júna 2019
ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE BRESTOVEC Na Rok 20191.0 MiB20. júna 2020
Záverečný účet Obce Brestovec Za Rok 20151.0 MiB9. júna 2016
Záverečný účet Obce Brestovec Za Rok 20201.2 MiB15. júna 2021
Záverečný účet Obce Brestovec Za Rok 20211.1 MiB30. júna 2022
Záverečný účet Obce Brestovec Za Rok 2022 ..1.1 MiB29. júna 2023
Záverečný účet Obce Brestovec Za Rok 2022 . NÁVRH ..1.1 MiB9. júna 2023
Záverečný účet Za Rok 2017 . Obec Brestovec ..3.9 MiB3. mája 2018
Záverečný úšet Obce Brestovec Na Rok 20122.9 MiB18. mája 2013
Zlozenie Ukrytovej A Evakuacnej Batoziny44 KiB7. novembra 2014
ZOZNAM PRÍLOH K Smernici č.1-20190.5 MiB20. júna 2019