Oznam – Obvod. kominár

Obvodný kominár oznamuje obyvateľom obce, že od 16.2.2011 v obci vykonáva kontrolu a čistenie komínov.