OZNÁMENIE o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a nariadenie ústneho konania — ÉRTESÍTÉS fakivágás ügyében indított közigazgatási eljárás kezdetéről és a szóbeli eljárás elrendeléséről