„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027“… „A Nyitrai Régió területén a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó, közüzemi vízellátás és szennyvízcsatorna -fejlesztési terv „