„Pre rozkvitnutý Žitný ostrov“ – A virágos Csallóközért”