Prevádzková doba kompostárne

Prevádzková doba kompostárne

pre rok 2015

Vážení občania, v obci funguje verejná kompostáreň, kde môžete voziť všetok biologický odpad zo záhrad.

Kompostáreň bude otvorená počas pracovných dní od 8:00 do 15:00, v sobotu od 8:00 do 12:00. Vstup do kompostárne mimo prevádzkových hodín je možný po dohode s pracovníkmi OÚ.

Čo je vhodné kompostovať: pokosenú trávu, lístie, piliny, rastlinné zvyšky, kôru, slamu, konáre, ovocné a zeleninové odpady, podstielku z domácich hospodárskych zvierat.

Čo nepatrí do kompostárne: plastové obaly, kovy, sklo, kamene, papier, textil

Prosíme občanov, aby využívali možnosť ako bezpečne, legálne a ekologicky zneškodniť biologický odpad. Znižujeme množstvo skládkovaného odpadu za ktorý musíme platiť, kompostujme biologický odpad .