Projekt „Zvyšovanie bezpečnosti meračmi rýchlosti v regióne MAS Podunajsko“