Symboly obce

Erb obce – v zelenom štíte strieborná vzlietajúca rozkrídlená labuť v červenej zbroji, držiaca zlatú vetvičku brestu

ERB Brestovec popis