Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 – oznámenie