Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Podľa zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že obec Brestovec dosiahlo v roku 2020 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 50,15 %

Výpočet úrovne vytriedenia KO 2020

Výpočet triedenia KO 2020Výpočet triedenia KO 2020