Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu…Nyitra térségének területi terve – jelentés a stratégiai dokumentum és a stratégiai dokumentum tervezetének értékeléséről