Verejná vyhláška – Rozhodnutie – Regionálny územný systém ekologickej stabilita okresu Komárno….Nyilvános közlemény- Határozat – Komáromi járás ökológiai stabilitásának regionális területi rendszere