Verejná vyhláška: Zverejnenie stavebného povolenia – – – – Nyilvános hirdetmény: Az építési engedély közzététele — Manipulačná a expedičná skladová hala