Voľby 2022 – Választások 2022

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov OZ a volieb starostu obce

 

 

 

Hlasovanie do špeciálnej urny – Speciális urnába való szavazás

 

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva …Obec Brestovec

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja

 

 

 

Určenie volebných obvodov, počtu poslancov a sídiel obvodných volebných komisií

 

 

 

Informácie pre nezávislých kandidátov

 

 

 

Prítomnosť vo volebnej miestnosti a pozorovanie volieb

 

 

Kandidátna listina politickej strany, politického hnutia a koalície
pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 

Delegovanie do volebných komisií

 

Informácia o spôsobe hlasovania

 

 

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností.

 

Elektronická a poštová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a do okrskovej volebnej komisie

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí- Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

 

Önkormányzati választások – Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

 

Választások az önkormányzati regiók testületébe – Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről

 

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb

 

Informácia o spôsobe hlasovania

 

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie – vymenovanie.

 

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022.

 

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu obce pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022.

 

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022.