Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 : Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie