Všeobecne záväzné nariadenia

NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NÁVRH VZN č ..2018 O Poplatkoch Za Znečisťovanie Ovzdušia Malými Zdrojmi0.3 MiB5. júna 2018
Dodatok č.1 K VZN 3-2016 O Pohreb0.3 MiB24. novembra 2017
VZN č 1-2023 O Prevádzkovaní Pohrebiska ..0.5 MiB28. septembra 2023
Smernica O Tvorbe A čerpaní Fondu Prevádzky, údržby A Opráv NB1.4 MiB17. júna 2020
NÁVRH VZN č 6-2018 . O Výške Príspevku Za Pobyt Detí V Mš0.4 MiB23. novembra 2018
VZN 2-2019 O Poplatku Za KO A DSO0.3 MiB5. decembra 2019
NÁVRH VZN č 1-2019 O Vyhradení Miest A Ustanovení Podmienok Na Umiestňovanie Volebných Plagátov Na Verejných Priestranstvách Počas Volebnej Kampane0.8 MiB25. februára 2019
Zásady Hospodárenia A Nakladania S Majetkom Obce Brestovec0.4 MiB22. marca 2018
VZN č 1-2017 O Umiestňovaní Volebných Plagátov Na Verejných Priestranstvách Na území Obce Brestovec0.5 MiB22. júna 2017
VZN č 1-2019 O Vyhradení Miest A Ustanovení Podmienok Na Umiestňovanie Volebných Plagátov Na Verejných Priestranstvách Počas Volebnej Kampane0.8 MiB14. marca 2019
Dodatok č.1 K VZN 4-2016 .0.3 MiB5. decembra 2019
NÁVRH VZN č 5-2018 O Určení Výšky Dotácie Na Prevádzku A Mzdy Na Dieťa Materskej školy . .0.7 MiB23. novembra 2018
Zásady Odmenovania Poslancov OZ Brestovec41 KiB9. decembra 2022
Dodatok č.2 K VZN 3-2016 O Pohreb.0.3 MiB5. decembra 2019
VZN č 6-2018 . O Výške Príspevku Za Pobyt Detí V Mš0.4 MiB13. decembra 2018
VZN č 3-2018 O Poplatkoch Za Znečisťovanie Ovzdušia Malými Zdrojmi0.3 MiB23. júna 2018
VZN 2-2014-vymedzenie Miest Pre Umiestňovaie Volebných Plagátov0.2 MiB25. novembra 2014
VZN-7-2015-o-nakladani-s-kom -odpadmi . 30.4 MiB20. januára 2016
Vzn C13-2013 O Vyske Prispevku Dietata V Ms55 KiB19. novembra 2014
NÁVRH . Zásady Hospodárenia A Nakladania S Majetkom Obce Brestovec0.4 MiB5. marca 2018
Návrh VZN č 2-2019 Odpad0.3 MiB18. novembra 2019
VZN č.4-2018 Odpad0.3 MiB13. decembra 2018
VZN č 3-2017 . O Výške Príspevku Za Pobyt Dieťaťa V Materskej škole Brestovec0.4 MiB23. novembra 2017
VZN C1-2014-umiestenie VP54 KiB24. novembra 2014
VZN č 2-2017 . O Určení Výšky A Dotácie Na Prevádzku A Mzdy Na Dieťa Materskej školy . ..0.6 MiB23. novembra 2017
Vzn C8-2013 O Dani Za Nevyherne Hracie Stroje39 KiB19. novembra 2014
Návrh VZN O Naklad KO 20180.4 MiB1. marca 2018
VZN č 3-2022 O Určení Výšky Dotácie Na Prevádzku A Mzdy Na Dieťa Materskej školy A školského Zariadenia Na území Obce Brestovec0.6 MiB9. decembra 2022
VZN č 5-2018 O Určení Výšky Dotácie Na Prevádzku A Mzdy Na Dieťa Materskej školy0.7 MiB13. decembra 2018
Návrh VZN č 4-2018 Odpad0.3 MiB22. novembra 2018
Vzn C10-2013 O Miestnom Poplatku Za Kom Odpad44 KiB19. novembra 2014
VZN 3-201556 KiB26. februára 2015
Navrh-VZN Nakladanie Odpady 20.4 MiB20. januára 2016
Vzn C4-2013 O Socialnopravnej Ochrane Deti63 KiB19. novembra 2014
VZN C3-2014-nakladanie S KO52 KiB24. novembra 2014
Vzn C7-2013 O Uzv Ver Priest47 KiB19. novembra 2014
Návrh VZN 1-2023 O Prevádzk Pohrebiska ..0.4 MiB11. septembra 2023
VZN č 2-2022 O Určení Výšky Finančných Príspevkov Na čiastočnú úhradu Nákladov A Výchovu V Materskej škole S VJM Brestovec0.4 MiB9. decembra 2022
NÁVRH VZN č 3-2022 O Určení Výšky Dotácie Na Prevádzku A Mzdy Na Dieťa Materskej školy A školského Zariadenia Na území Obce Brestovec0.6 MiB21. novembra 2022
Vzn C12-2013 O Vyske Dotacie Ms89 KiB19. novembra 2014
Vzn C3-2013 O Zasobovani Pitnou Vodou0.5 MiB19. novembra 2014
VZN-7-2015-o-nakladani-s-kom -odpadmi . 20.4 MiB20. januára 2016
Dodatok č.2 K VZN 4-20160.3 MiB17. decembra 2022
Vzn C6-2013 Dan Za Psa39 KiB19. novembra 2014
VZN č 3-2016 O Pohrebníctve0.4 MiB28. novembra 2016
Zásady Jav0.4 MiB8. júla 2015
VZN č 4-2022 O Miestnej Dani Z Nehnuteľností Na území Obce Brestovec A O Miestnej Dani Za Psa Chovaného Na území Obce Brestovec0.3 MiB9. decembra 2022
VZN 2-201591 KiB26. februára 2015
VZN O Naklad KO 20180.4 MiB22. marca 2018
Návrh VZN č 1-2022 O Poplatku Za KO A DSO0.3 MiB20. novembra 2022
NÁVRH VZN č 2-2022 O Určení Výšky Finančných Príspevkov Na čiastočnú úhradu Nákladov A Výchovu V Materskej škole S VJM Brestovec0.4 MiB21. novembra 2022
Vzn C.1-20110.1 MiB19. novembra 2014
VZN 1-20150.1 MiB26. februára 2015
VZN 1-2022 O Poplatku Za KO A DSO0.3 MiB9. decembra 2022
Vzn C5-2013 Prevadzkovy Poriadok Cintorina0.1 MiB19. novembra 2014
Príloha č 1 K VZN 1-201588 KiB13. mája 2015
VZN-7-2015-O-Nakladani-s-komunalnym-odpadom0.4 MiB17. februára 2016
NÁVRH VZN č 4-2022 O Miestnej Dani Z Nehnuteľností Na území Obce Brestovec A O Miestnej Dani Za Psa Chovaného Na území Obce Brestovec0.2 MiB21. novembra 2022
Navrh-VZN Nakladanie Odpady0.4 MiB20. januára 2016
Vzn C11-2013 O Dani Z Nehnutelnosti92 KiB19. novembra 2014
Príloha č 1 K VZN 1-201588 KiB26. februára 2015
VZN č 3-2021 O Určení Výšky Dotácie Na Prevádzku A Mzdy Na Dieťa Materskej školy A školského Zariadenia Na území Obce Brestovec0.6 MiB10. decembra 2021
VZN č 2-2021 O Určení Výšky Finančných Príspevkov Na čiastočnú úhradu Nákladov A Výchovu V Materskej škole S VJM Brestovec0.4 MiB10. decembra 2021
NÁVRH VZN č 3-2021 O Určení Výšky Dotácie Na Prevádzku A Mzdy Na Dieťa Materskej školy A školského Zariadenia Na území Obce Brestovec0.6 MiB16. novembra 2021
NÁVRH VZN č 2-2021 O Určení Výšky Finančných Príspevkov Na čiastočnú úhradu Nákladov A Výchovu V Materskej škole S VJM Brestovec0.4 MiB16. novembra 2021
Návrh VZN -soc Kuratela0.2 MiB1. marca 2018
VZN Soc Kuratela0.2 MiB22. marca 2018
DOMOVY PORIADOK - Brestovec0.3 MiB8. decembra 2021
Návrh VZN č 1-2021 O DZN0.4 MiB15. novembra 2021
Vzn C9-2013 O Prideleni Najomnych Bytov92 KiB19. novembra 2014
VZN 4-2016 Poskytnuté Služby Obcou0.3 MiB17. decembra 2016
VZN DZN 1-20210.5 MiB8. decembra 2021
VZN č 3-2020 O Určení Výšky Dotácie Na Prevádzku A Mzdy Na Dieťa Materskej školy A školského Zariadenia Na území Obce Brestovec0.6 MiB4. decembra 2020
VZN č 2-2020 O Určení Výšky Finančných Príspevkov Na čiastočnú úhradu Nákladov A Výchovu V Materskej škole S VJM Brestovec0.4 MiB4. decembra 2020
NÁVRH VZN č 2-2020 O Určení Výšky Finančných Príspevkov Na čiastočnú úhradu Nákladov A Výchovu V Materskej škole S VJM Brestovec0.4 MiB10. novembra 2020
VZN č 4-2019 O Určení Výšky Dotácie Na Prevádzku A Mzdy Na Dieťa Materskej školy A školského Zariadenia Na území Obce Brestovec0.7 MiB7. decembra 2019
NÁVRH VZN č 3-2020 O Určení Výšky Dotácie Na Prevádzku A Mzdy Na Dieťa Materskej školy A školského Zariadenia Na území Obce Brestovec0.6 MiB10. novembra 2020
NÁVRH VZN č 5-2020 O Miestnej Dani Za Psa Chovaného Na území Obce Brestovec0.3 MiB10. novembra 2020
VZN č 5-2020 O Miestnej Dani Za Psa Chovaného Na území Obce Brestovec0.3 MiB4. decembra 2020
NÁVRH VZN č 1-2020 O Miestnej Dani Z Nehnuteľností Na území Obce Brestovec0.3 MiB10. novembra 2020
VZN č 4-2020 O číslov Stavieb A O Určení Súp čísla0.4 MiB3. decembra 2020
Dodatok č.1 K VZN č.2-2022 MŠ0.3 MiB29. júna 2023
Návrh VZN č 4-2020 O číslov Stavieb A O Určení Súp čísla0.4 MiB10. novembra 2020
VZN č 3-2019 O Určení Výšky Finančných Príspevkov Na čiastočnú úhradu Nákladov A Výchovu V Materskej škole S VJM Brestovec0.4 MiB7. decembra 2019
VZN č 1-2020 O Miestnej Dani Z Nehnuteľností Na území Obce Brestovec0.3 MiB4. decembra 2020