Vyhlásenie mimoriadnej situácie

 

      

Obvodný úrad Komárno, na základe  § 14 ods. 5,  zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,

z dôvodu ohrozenia obyvateľov

snehovou kalamitou v územnom obvode Obvodného úradu Komárno

 

vyhlasuje

mimoriadnu situáciu

v územnom obvode Obvodného úradu Komárno.

 

Mimoriadna situácia je vyhlásená od  –  00.30 hod., dňa 15.3.2013 –

a trvá až do odvolania, ktoré bude  oznámené prostredníctvom

informačného systému civilnej ochrany.

 

Mimoriadna situácia bola odvolaná  –  06.30 hod., dňa 16.3.2013 

 

                                          

 

 

 Komárno 15.3.2013                                                             JUDr. Miroslav Adamik

                                                                                                           prednosta