Vyhodnotenie priameho predaja hnuteľného majetku obce