Výzva na predkladanie ponúk na prieskum trhu “Rekonštrukcia chodníkov a výstavba autobusových zastávok”