Výzva na predloženie ponuky: Eko dvor Brestovec – informačné aktivity