Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov – Západoslovenská distribučná, a.s.