Dohoda č 20-14-010-2 Uzatvorená Podľa § 10 Ods 3, Ods 11 A Nasl Zákona č 417-2013 Z Z . O Pomoci V Hmotnej Núdzi . Menšie Obecné Služby

Download
Dohoda-č.-20-14-010-2-uzatvorená-podľa-§-10-ods.-3-ods.-11-a-nasl.-zákona-č.-417-2013-Z.-z...o-pomoci-v-hmotnej-núdzi...menšie-obecné-služby.pdf
File Size0.3 MiB
Dátum22. júla 2020
Downloads36