Výzva Na Predkladanie Ponúk

Download
Výzva-na-predkladanie-ponúk.pdf
File Size0.3 MiB
Dátum23. októbra 2017
Downloads122
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
zákazka
podľa § 117 zákona č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia domu smútku“