Všeobecne záväzné nariadenia

28. septembra 2023

VZN č 1-2023 O Prevádzkovaní Pohrebiska ..

VZN č 1-2023 O Prevádzkovaní Pohrebiska .., VZN-c.-1-2023-o-prevadzkovani-pohrebiska....pdf (0.5 MiB)
11. septembra 2023

Návrh VZN 1-2023 O Prevádzk Pohrebiska ..

Návrh VZN 1-2023 O Prevádzk Pohrebiska .., Navrh-VZN-1-2023-o-prevadzk.pohrebiska....pdf (0.4 MiB)
29. júna 2023

Dodatok č.1 K VZN č.2-2022 MŠ

Dodatok č.1 K VZN č.2-2022 MŠ, Dodatok-c.1-k-VZN-c.2-2022-MS.pdf (0.3 MiB)
17. decembra 2022

Dodatok č.2 K VZN 4-2016

Dodatok č.2 K VZN 4-2016, Dodatok-c.2-k-VZN-4-2016.pdf (0.3 MiB)