Zmluvy 2018

21. decembra 2018

NZ KD č.5-2018

NZ KD č.5-2018, NZ-KD-č.5-2018.pdf (0.2 MiB)
11. decembra 2018

Zmluva O Spolupráci SME EURÓPA

Zmluva O Spolupráci SME EURÓPA, Zmluva-o-spolupráci-SME-EURÓPA.pdf (1.0 MiB)
20. novembra 2018

Zmluva O Poskytovaí Audítorských Služieb Uzavretá Podľa Par 269 Ods 2 Zákona č 513-1991 Zb Obchodného Zákonníka V Znení Neskoršísch Predpisov

Zmluva O Poskytovaí Audítorských Služieb Uzavretá Podľa Par 269 Ods 2 Zákona č 513-1991 Zb Obchodného Zákonníka V Znení Neskoršísch Predpisov, Zmluva-o-poskytovaí-audítorských-služieb-uzavretá-podľa-par.-269-ods.-2-zákona-č.-513-1991-Zb.-Obchodného-zákonníka-v-znení-neskoršísch-predpisov.pdf (0.8 MiB)
31. októbra 2018

Dodatok č.4 K PZ 4419006387

Dodatok č.4 K PZ 4419006387, Dodatok-č.4-k-PZ-4419006387.pdf (2.0 MiB)