NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
Dodatok č 03 K Zmluve O Dodávke Plynu č 9105630718 . Zo Dňa 11.04.20180.7 MiB11. apríla 2018
Dodatok č 03 K Zmluve O Dodávke Plynu č 9105630724 . Zo Dňa 11.04.20180.7 MiB11. apríla 2018
Dodatok č 03 K Zmluve O Dodávke Plynu č 9105630726 . Zo Dňa 11.04.20180.7 MiB11. apríla 2018
Dodatok č 1 K Poistnej Zmluve č 3229000563 . Komunálna Poisťovňa0.2 MiB30. mája 2018
Dodatok č 1 K Zmluve O Dielo č 15-2017 . .za účelom Realizácie Stavby . Darton S R O Komárno . Eko Dvor A Kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR0.3 MiB29. júna 2018
Dodatok č 1 K Zmluve O Poskyt Informačných Aktivít . Vidiek Je Náš Domov O Z.0.3 MiB16. februára 2018
Dodatok č 1 Ku Kúpnej Zmluve Zo Dňa 27.03.2017 . AGROSERVIS Spol S R O Komárno0.2 MiB12. apríla 2018
Dodatok č 2 K Poistnej Zmluve č 4419006387 . Komunálna Poisťovňa0.2 MiB30. mája 2018
Dodatok č 2 K Poistnej Zmluve č 44199006387 . . Eko Dvor0.6 MiB28. júna 2018
Dodatok č 4 K Zmluve O Poskytnutí NFP č Zmluvy OPKZP-PO1-SC111-2016-10-38 . Eko Dvor Brestovec7.0 MiB25. januára 2018
Dodatok č 5 K Zmluve O Poskytnutí NFP . číslo Zmluvy OPKZP-PO1-SC111-2016-10-38 . Eko Dvor Brestovec2.4 MiB24. júla 2018
Dodatok č.4 K PZ 44190063872.0 MiB31. októbra 2018
Dodatok K Poistnej Zmluve č 801 928 7775 . KN611YO Príves . ALLIANZ0.2 MiB30. mája 2018
Dohoda č 18-14-010-621.2 MiB25. októbra 2018
Kúpna Zmluva - Traktor Kolesový Poľnohospodársky .Zetor Proxima 85 .Obec Brestovec- Obec Kameničná0.2 MiB4. apríla 2018
Kúpna Zmluva . Eko Dvor Brestovec . Kontajnery .ARRI S R O Okoč0.9 MiB24. januára 2018
Nájomná Zmluva č 3-20180.3 MiB6. júna 2018
Návrh Kúpnej Zlmluvy . ARRI S R O . . Dodávka Kontajnerov0.6 MiB25. januára 2018
NZ KD č.1-20180.2 MiB9. marca 2018
NZ KD č.4-20180.2 MiB7. septembra 2018
NZ KD č.5-20180.2 MiB21. decembra 2018
NZ-NB č.1-2018-282-22.4 MiB1. júla 2018
Poistná Zlmuva č 9860416078 .návrh . Poistenie Vozidiel MOJE AUTO . ALLIANZ . JOHN DEERE .traktor1.5 MiB25. apríla 2018
Poistná Zmluva č 9860416041 . Návrh . Poistenie Vozidiel MOJE AUTO . IGJ AGRO . KN 611YO1.4 MiB25. apríla 2018
Poistná Zmluva č 431 002 421 . ALLIANZ Slov Poist . . Poistenie Strojov A Elektroniky PO A Podnikajúcich FO2.3 MiB25. apríla 2018
Poistná Zmluva č 9860416056 Návrh Postenie Voziiel OJE AUTO . KN340YO1.5 MiB25. apríla 2018
Poistná Zmluva Skupin č 24061859991.5 MiB27. júla 2018
Rámcová Zmluva O Združenej Dodávke Eletriny . Slovakia Energy . Eko Dvor Brestovec1.1 MiB14. mája 2018
Zmluva BGA0.4 MiB27. júna 2018
Zmluva č 15-POD-401-18 . Náučný A Zážitkový Chodník3.1 MiB31. augusta 2018
Zmluva č 38 450 DPO SR1.4 MiB23. apríla 2018
Zmluva č 514-2018-NSK-šport1.4 MiB11. júla 2018
Zmluva č 6-2018-NSK-Cest Ruch1.4 MiB30. júla 2018
Zmluva č PHZ-OPK1-2018-001486-003 O Poskytnutí Dotácie Zo štátneho Rozpočtu Prostredníctvom Ministerstvo Vnútra Slovenskej Republiky .projekt . Prístavba Hasičskej A Záchrannej Zbrojnice3.4 MiB16. augusta 2018
Zmluva č PHZ-OPK1-2018-0029235.5 MiB25. októbra 2018
Zmluva č.2-2018-kultúra -NSK1.5 MiB16. júla 2018
Zmluva č.513-2018-NSK-DHZ1.4 MiB11. júla 2018
Zmluva O Poverení K Plneniu úloh V Zmysle Zákona č 18-2018 Z Z.0.6 MiB11. apríla 2018
Zmluva O Dielo . Prístavba Hasičskej A Záchrannej Zbrojnice3.9 MiB24. júla 2018
Zmluva O Dielo č 1-2018 . Zoltán Nagy - St.0.9 MiB26. júla 2018
Zmluva O Dielo č.1-2018 . KOM-PLAST S R O.1.2 MiB27. marca 2018
Zmluva O Dielo Zo Dňa 25.07.2018 . PG Bau S R O . .Materská škola A Vonkajšia Učebňa V Obci Brestovec2.5 MiB25. júla 2018
Zmluva O Poskytnutí Finančných Prostriedkov č.18-120-01679 . Fond Na Podporu Kultúry Národnostných Menšín1.7 MiB15. októbra 2018
Zmluva O Poskytovaí Audítorských Služieb Uzavretá Podľa Par 269 Ods 2 Zákona č 513-1991 Zb Obchodného Zákonníka V Znení Neskoršísch Predpisov0.8 MiB20. novembra 2018
Zmluva O Poskytovaní Služieb . IRH Consulting S R O , Komárno0.3 MiB20. júna 2018
Zmluva O Poskytovaní Služieb V Odpadovom Hospodárstve číslo S181000421 . FCC Slovensko, S R O , Zohor2.0 MiB1. augusta 2018
Zmluva O Poskytovaní Služieb V Poľnohosp A Záhradníctve MEDEX SLOVAKIA S R O.0.3 MiB2. januára 2018
Zmluva O Pripojení Elek Zar Do Distrib Sústavy0.8 MiB11. septembra 2018
Zmluva O Pripojení Odborného Elektrického Zariadenia žiadateľa Do Distribučnej Sústavy . Parc č.163-1,810.6 MiB20. marca 2018
Zmluva O Pripojení Odborného Elektrického Zariadenia žiadateľa Do Distribučnej Sústavy . Pred KD0.6 MiB26. júla 2018
Zmluva O Spolupr Prístavba Has Zbrojnice 20181.1 MiB4. apríla 2018
Zmluva O Spolupráci SME EURÓPA1.0 MiB11. decembra 2018
Zmluva O Spolupráci Zo Dňa 31.7.2018 . FCC Slovensko, S R O , Zohor0.2 MiB1. augusta 2018
Zmluva O Spracúvaní Osobných údajov Uzavretá Podľa § 34 Záona č 18-2018 . MADE Spol S R O.0.7 MiB12. septembra 2018
Zmluva O Umel Výkone -Fucsek L.0.6 MiB25. augusta 2018
Zmluva O Vyplňovacom Práve K Blankozmenke č OPKZP-PO1-SC111-2016-10-38-1231.5 MiB11. júna 2018
Zmluva O Výpožičke KRHZ-NR-152-014-20182.0 MiB11. októbra 2018
Zmluva O Zabez Výkonu čin ZO2.0 MiB26. septembra 2018