NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
Darovacia Zmluva č P KRHZ-NR-VO-153-002-2020 . IVECO, CAS 15 .zo Dňa 06.05.20200.2 MiB20. júla 2020
Dodatok č 04 K Zmluve O Dodávke Plynu - KD1.1 MiB2. júla 2020
Dodatok č 04 K Zmluve O Dodávke Plynu - OU1.2 MiB2. júla 2020
Dodatok č 1 K Mandátnej Zmluve č 20-004-20 Zo Dňa 20.02.2020 . Dodatok č 1 Zo Dňa 20.08.2020 . Prima Banka Slovensko, A S.0.1 MiB20. augusta 2020
Dodatok č 1 K Licenčnej Zmluve č U1998-2015 Zo Dňa 23.04.2020 . MADE Spol S R O.0.1 MiB30. apríla 2020
Dodatok č 1 K Zmluve O Poskytnutí NFP č Z311071T116 Zo Dňa 11.04.2019 . číslo Dodatku K Zmluve DZ311071T11601 . WIFI Pre Teba0.7 MiB19. mája 2020
Dodatok č 6 K Zmluve O Poskytnutí NFP číso Zmluvy OPKZP-PO1-SC111-2016-10-38 . Eko Dvor Brestovec3.2 MiB13. marca 2020
Dodatok č.04 K Zmluve O Dodávke Plynu -MŠ1.1 MiB2. júla 2020
Dodatok K Zmluve O Poskytovaní Verejných Služieb - Balík Služieb . Slovak Telekom, A S . .č Zmluvy 20290724860.5 MiB30. januára 2020
Dodatok K Zmluve O Poskytovaní Verejných Služieb . Slovak Telekom, A S . .č Zmluvy 20283454940.3 MiB30. januára 2020
Dodatok K Zmluve O Poskytovaní Verejných Služieb . Slovak Telekom, A S . .č Zmluvy 99148183380.3 MiB30. januára 2020
Dodoatok č.1 K Zmluve č.170000313 O Pripojení El ..0.6 MiB6. februára 2020
Dohoda č 20-14-010-2 Uzatvorená Podľa § 10 Ods 3, Ods 11 A Nasl Zákona č 417-2013 Z Z . O Pomoci V Hmotnej Núdzi . Menšie Obecné Služby0.3 MiB22. júla 2020
Dohoda č 20-14-010-24 . Menšie Obecné Služby . UPSVR KN . Zo Dňa 26.10.20200.2 MiB30. októbra 2020
Dohoda číslo 20-14-054-14 O Zabezpečení Podmienok Aktivačnej činnosti . Pomôž Svojej Obci . Uzatvorená Podľa Ustanovenia § 54 Ods 1 Písm C) č 5-2004 Z Z.0.4 MiB20. februára 2020
Dohoda O Zabezpečení Povinnej Práce0.9 MiB30. novembra 2020
Kúpna Zmluva - D Kováč, V Bartalos1.9 MiB1. októbra 2020
Kúpna Zmluva č 1-2020 . DREVOPROJEKT Komárno, S R O . Zo Dňa 30 09.20200.1 MiB5. októbra 2020
Kúpna Zmluva-Á Valent,K Méryová1.8 MiB1. októbra 2020
Kúpna Zmluva-Cs Dorozlai,N Dorozlai1.8 MiB1. októbra 2020
Kúpna Zmluva-Gergely Dudás1.8 MiB1. októbra 2020
Kúpna Zmluva-P Faragó, O Kovács1.8 MiB1. októbra 2020
Mandátna Zmluva č 20-004-20 . Prima Banka Slovensko A S . .Nájomný Bytový Dom 8 B J . .zo Dňa 20.02.20200.8 MiB20. februára 2020
Mandátna Zmluva Na Výkon Inžinierskej činnosti . Nájomný Bytový Dom 8 B J . .zo Dňa 15.01.20200.3 MiB15. januára 2020
Nadzmluva č 3239029085 . .Zaradenie Motorového Vozidla Do Súboru .dodatok č 1 . .IVECO, CAS150.2 MiB22. júla 2020
Nájomná Zmluva č.1-2020-282-12.8 MiB1. decembra 2020
Nájomná Zmluva č.2-2020-282-22.9 MiB1. decembra 2020
Nájomná Zmluva č.3-2020-283-12.9 MiB1. decembra 2020
Nájomná Zmluva č.4-2020-283-22.9 MiB1. decembra 2020
Nájomná Zmluva č.5-2020-284-12.8 MiB1. decembra 2020
Nájomná Zmluva č.6-2020-284-22.8 MiB1. decembra 2020
Nájomná Zmluva č.7-2020-285-12.9 MiB1. decembra 2020
Nájomná Zmluva č.8-2020-285-22.9 MiB1. decembra 2020
NZ KD 1-20200.2 MiB17. januára 2020
NZ KD 2-20200.2 MiB24. januára 2020
NZ KD 3-202013 KiB11. septembra 2020
Zmluva č 0052-PRB-2020 O Poskytnutí Dotácie Na Obstaranie Nájomných Bytov . Ministerstvo Dopravy A Výstavby SR0.5 MiB31. júla 2020
Zmluva č 17-POD-401-20 Z Poskytnutí Podpory Z Environmentálneho Fondu Formou Dotácie V Rámci POD . Revitalizácia Zelene Okolo 130 Ročnému Stromu1.7 MiB5. októbra 2020
Zmluva č 320 0085 O Poskytnutí Dotácie Z Prostriedkov Dobrovoľnej Požiarnej Ochrany SR0.3 MiB13. marca 2020
Zmluva č.170000313 O Pripojení Odber Elek Zariad -Nájomný Byt4.4 MiB13. januára 2020
Zmluva č.4-2020 DHZ2.9 MiB7. októbra 2020
Zmluva č.5-2020-šport NSK2.9 MiB7. októbra 2020
Zmluva Na Výrub Drevín č 1-2020 . Eko-Donau, S R O.0.3 MiB3. februára 2020
Zmluva O Dielo č O-12-2020 . METAL SERVIS Recycling S R O ..0.7 MiB4. marca 2020
Zmluva O Dielo EPIC - EF Oblasť A3+C40.7 MiB20. októbra 2020
Zmluva O Dielo Zo Dňa 18.02.2020 .Park . PTS-BETON Spol S R O.0.5 MiB19. februára 2020
Zmluva O Návratnej Finančnej Výpomoci č 2020-128-0621 .MF SR0.3 MiB12. októbra 2020
Zmluva O Podm Rozšírenia Distr Siete SPP - 10001801202.1 MiB31. januára 2020
Zmluva O Poskytovaní Pohrebných Služieb1.3 MiB18. júna 2020
Zmluva O Poskytovaní Pohrebných Služieb - BRIGETIO0.7 MiB19. júna 2020
Zmluva O úrazovom Poistení UoZ Počas Projektu Pomôž Svojej Obci č 5190036720 Zo Dňa 25.02.20200.5 MiB26. februára 2020
Zmluva O úvere -ZoŠFRB - č Zmluvy 400-113-2020 Zo Dňa 18.06.20201.4 MiB18. júna 2020
Zmluva O Výpožičke ŠÚ SR0.4 MiB30. novembra 2020
Zmluva O Zabezpečení Propagácie A Reklamy č 1-2020 . P I Bobkovč, Veľký Meder0.1 MiB8. januára 2020