Zoznam sčítacích komisárov

Zoznam sčítacích komisárov pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) v roku 2011 v obci Brestovec

Számlálóbiztosok névsora

 

Zoznam sčítacích komisárov v obci

Meno a priezvisko

číslo sčítacieho
obvodu (SO)

Identifikácia SO (súpisné číslo)

Kristína Dudásová

401206

od 1      do 81

od 187  do 200

Andrea Rákoczová

401205

od 88    do 186

 251, 263