20. júla 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

  Oznámenie o určení poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018♦   Informácie pre voliča♦ Tájékoztatás a választók számára♦ Zverejnenie počtu obyvateľov […]
15. marca 2018

Pozvánka na zasadnutie OZ Bestovec- 21.3.2018

Pozvánka 21.3.2018Meghívó-2018.3.21
6. marca 2018

Vyhodnotenie priameho predaja hnuteľného majetku obce

Vyhodnotenie priameho predaja hnuteľného majetku obce Brestovec
14. februára 2018

Výzva na predkladanie ponúk podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO) „Výmena okien na budove kultúrneho domu – Obec Brestovec“

Výzva na predkladanie ponúk podľa ust. § 117 zákona č. 343-2015 Z.z. o verejnom obstarávaní…Výmena okien na budove Kultúrneho domu Príloha č. 1…výkaz výmer
29. januára 2018

Verejná vyhláška…Oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška…Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania…Condor Invest, s.r.o., Veľký Meder