5. októbra 2017

Obec Brestovec, ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky ,,Eko Dvor Brestovec – Kontajnery“

Výzva na predloženie ponuky – Eko dvor Brestovec – Kontajnery   Kúpna zmluva – Brestovec – Kontajnery, Príloha č. 1 Technická špecifikácia predmetu zákazky
28. septembra 2017

Výzva na predloženie ponuky: Rozšírenie kamerového systému v obci Brestovec

Výzva na predloženie cenovej ponuky…Rozšírenie kamerového systému… v obci Brestovec Príloha č. 1…výkaz výmer Príloha-č.-2….Ponuka    
25. septembra 2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Zozna zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja   Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
21. augusta 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 : Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie

Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie – Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 -oznámenie
10. júla 2017

Obec Brestovec, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: „ Rekonštrukcia a zateplenie materskej školy“

Výzva na predkladanie ponúk – Rekonštrukcia a zateplenie materskej školy       Príloha č. 1 – Rekonštrukcia a zateplenie materskej školy Brestovec – opravnene výdavky zadanie