14. februára 2018

Výzva na predkladanie ponúk podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov…“Výmena okien v kultúrnom dome“

Výzva na predkladanie ponúk podľa ust. § 117 zákona č. 343-2015 Z.z. o verejnom obstarávaní…Výmena okien na budove Kultúrneho domu
29. januára 2018

Eko dvor Brestovec

WEB
29. januára 2018

Verejná vyhláška…Oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška…Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania…Condor Invest, s.r.o., Veľký Meder
17. januára 2018

Zámer na priamy predaj nehnuteľného majetku obce – traktor

Zámer – traktor-1
21. novembra 2017

Nahláška voľných pracovných miest – Szabad munkahelyek betöltése

Nahláška voľných pracovných miest…od 01.01.2018